Wniosek prof. Nawrockiego o unieważnienie wyborów na rektora PWSZ uznany za bezzasadny. Jest odpowiedź uczelni
access_time 2020-06-22 10:18:00
Wybory na rektora PWSZ niemal jednogłośnie wygrała dr hab. Małgorzata Kołpa. Zdaniem dra hab. Michała Nawrockiego podczas głosowania mogło dojść jednak do poważnych nieprawidłowości. Swoje spostrzeżenia sformułował we wniosku o unieważnienie wyborów. Uczelnia uznała go za bezzasadny i odniosła się do przedstawionych wątpliwości.

Według dra hab. Nawrockiego podczas głosowania online na elektorów, które trwało od 10 do 14 czerwca mogło dojść do nieprawidłowości. W piśmie do Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje o "dziwnej awarii" systemu, w efekcie której studentom nakazano głosować ponownie, a dotychczas oddane głosy zostały unieważnione. Niektórzy studenci mieli się skarżyć, że po awarii nie mogli ponownie zagłosować, nie mieli też możliwości sprawdzenia, na którego kandydata oddali wcześniej głos. Prof. Nawrocki zwrócił też uwagę, że starostowie poszczególnych roczników byli i nadal są w posiadaniu loginów i haseł do kont studenckich, bo jak napisał "login stanowił numer albumu, zaś hasłem był pesel studenta."

Uczelniana Komisja Wyborcza uznała wniosek dra Nawrockiego o unieważnienie wyborów za bezzasadny. Przewodniczący komisji, dr Leszek Małek mówi, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Zastrzeżeń nie zgłosiła też przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, która podpisała protokół z głosowania. Natomiast operator systemu informatycznego przekonuje, że żadnej awarii nie było. - Nie było awarii systemu do głosowania, problemy techniczne wystąpiły w związku z błędnie skonfigurowanym głosowaniem w grupie studenckiej. Błąd można było wychwycić dopiero po starcie głosowania, dzięki sygnałom od studentów. Natychmiast przystąpiono do naprawy błędu - czytamy w komunikacie przesłanym przez rzecznika prasowego PWSZ, Piotra Kopę. - Nie ma też możliwości by w systemie pojawił się komunikat, że już dana osoba zagłosowała, w zależności od ustawienia wybranego głosowania jeżeli ktoś oddał już głos powinny się pojawić informacje kogo wskazał, po czym po zakończonym głosowaniu link pozostaje nieaktywny, dlatego cytowane słowa zupełnie nie mają odwzorowania w rzeczywistości - informuje uczelnia.

Za nieuzasadnione uznano też podejrzenia możliwości głosowania przez nieuprawnione osoby. - Zarzut, że studenci mieli ustawiony login jako nr  albumu oraz hasło jako nr PESEL w systemie do głosowania jest bezpodstawny, ponieważ wyklucza to architektura systemu. W systemie nie są zakładane konta użytkownikom, ale tworzone listy wyborców zawierające adres email, na który system wysyła wiadomość z unikalnym linkiem umożliwiającym oddanie głosu. Autoryzacja użytkownika odbywa się poprzez zalogowanie się do konta pocztowego. Studenci 28 kwietnia br. zostali powiadomieni o przygotowaniach do głosowania online i poproszeni o sprawdzenie dostępu do swoich skrzynek. We wspomnianej wiadomości podkreślono aby zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie służącej do logowania się do poczty, gdzie widnieje informacja o konieczności zmiany hasła oraz instrukcja jak to zrobić. Aby uniknąć błędów, 2 czerwca br. przeprowadzono ogólnouczelniany test systemu, który polegał na tym, że każdy uprawniony do głosowania członek społeczności akademickiej, mógł zapoznać się z całym procesem oddawania głosów - wyjaśnia rzecznik PWSZ.

Dodajmy, że rektor elekt Małgorzata Kołpa została wybrana na kadencję do 31 sierpnia 2020. Wybory rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024 odbędą się już w najbliższy wtorek, 23 czerwca.

Fot. Archiwum PWSZ

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A