W Tarnowie powstało Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE
access_time 2020-06-26 04:42:00
W Tarnowie rozpoczęło działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Projekt ma być regionalnym centrum wsparcia oświaty w zakresie edukacji zdalnej.

O utworzeniu Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE zdecydowali w połowie maja tego roku Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Wojewoda Małopolski. Projekt jest częścią pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, uruchomionej w związku z pandemią koronawirusa. Wartość pakietu edukacyjnego sięga 35 mln zł, a w jego ramach będą m.in. wdrażane i tworzone nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspomagające uczenie, organizowane będą warsztaty, szkolenia, konsultacje i stałe doradztwo specjalistyczne, prowadzone badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym.

Organizatorem i operatorem centrum HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działająca w skali krajowej organizacja ekspercka, wspierająca szkoły w transformacji cyfrowej, szkoląca nauczycieli i prowadząca badania oraz eksperymenty dydaktyczne na polu edukacji cyfrowej.

- Uznaliśmy, iż obok wsparcia szkół zakupem urządzeń cyfrowych powinniśmy zapewnić bieżące wsparcie metodyczne, szkoleniowe i doradcze, zapewniające całym społecznościom szkolnym pomoc w realizacji nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem narzędzi i treści cyfrowych w czasach pandemii COVID-19, ale także w strategicznej przyszłej perspektywie roku 2030 - mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE ma być pierwszym w Polsce regionalnym hubem kompetencji przyszłości, ukierunkowanym na innowacyjne i praktyczne aspekty zastosowań dydaktyki cyfrowej w oświacie w trzeciej dekadzie XXI wieku.

Fot. UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A