Wręczono nagrody w dziedzinie kultury
access_time 2020-07-04 09:09:00
W piątkowy wieczór w Amfiteatrze Letnim wręczono doroczne Nagrody Miasta Tarnowa, Tarnowski Dukat i stypendia artystyczne. Na zakończenie gali wystąpiła formacja Żanety i Roberta Luberów.

Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (nagroda 7 tysięcy złotych), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (5 tysięcy), Mecenas Kultury Tarnowa (5 tysięcy), Nadzieja Roku (5 tysięcy) oraz nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (10 tysięcy).

Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej trafiła w tym roku do rąk dr Anny Śliwińskiej. Zajmuje się ona malarstwem i rysunkiem, tkaniną unikatową, sztuką książki oraz sztuką obiektu. Uczestniczyła w około 90 wystawach – w tym 30 indywidualnych – w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Współpracuje m.in. z tarnowskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, Galerią „Aniołowo” oraz OtwARTą Pracownią Sztuk Wizualnych w Tarnowskim Centrum Kultury.

Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury przyznano Halinie Bartnik. Od ponad 45 lat jest ona nauczycielem muzyki i kreatywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, a od 24 lat organizuje Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami”.

Nagrodą „Mecenasa Kultury Tarnowa” uhonorowano, działającą od 2004 roku, Galerię „Hortar”. Organizuje ona i prezentuje wystawy dzieł najznakomitszych polskich artystów (także tarnowskich), jak i prezentacje twórczości słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Nagrodę „Nadzieja Roku” dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów otrzymała fundacja „Impuls Rozwoju”, którą tworzą m.in. Dawid Mik, Szymon Łucyków, Diana Sznajder, Filip Kot, Szymon Szczęch oraz Filip Rokosz. Stworzyli oni Najmniejszą Scenę Świata – unikalne miejsce, gdzie organizowane są m.in. recitale, Ogrody Poezji, występy młodych artystów, minisztuki teatralne oraz spektakle muzyczne.

Nagroda Honorowa w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć za całokształt pracy trafiła natomiast do historyka sztuki, byłego wieloletniego dyrektora tarnowskiego Muzeum Diecezjalnego, duszpasterza środowisk twórczych, ks. Tadeusza Bukowskiego. W 2008 roku uhonorowany on został medalem „Gloria Artis”, najbardziej prestiżowym odznaczeniem przyznawanym wybitnym postaciom kultury.

- Z prawdziwą wdzięcznością przyjmuję tę nagrodę. 53 lata temu opuściłem rodzinną miejscowość naznaczoną historią Kmitów, Lubomirskich, pięknem Matejki, Klimowskiego. Przybyłem do Tarnowa, miasta naznaczonego rodem Tarnowskich, Sanguszków, Ostrogskich, do serca diecezji. Nie wiedziałem, że realizując powołanie kapłańskie jako duszpasterz, dane mi będzie być aktywnym na płaszczyźnie kultury – w sztuce sakralnej, w muzyce sakralnej. Tym bardziej cenię sobie dzisiejsze wyróżnienie – mówił podczas gali ks. Tadeusz Bukowski.

W amfiteatrze wręczono także stypendia artystyczne. Otrzymało je 12 twórców. W kategorii literatura nagrodzono Katarzynę Nalezińską. W dziedzinie sztuk wizualnych wyróżniono Miłosza Reinera, Piotra Wątrobę, Tomasza Głowacza oraz Magdalenę Trusz. W kategorii muzyka najlepsi okazali się: Sebastian Mnich, Ewelina Panocha, Hubert Kapturkiewicz, Sebastian Kuchczyński. W kategorii taniec stypendium artystyczne otrzymała Karolina Mika, a w kategorii film Bartłomiej Pochopień i Anna Adamiak.

Tarnowskim Dukatem uhonorowano Andrzeja Szpunara. Wyróżnienie zostało mu przyznane „za całokształt pracy na rzecz kultury i upowszechniania wiedzy o Tarnowie”.

Fot Artur Gawle / archiwum UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A