Miasto nie chce zapłacić podwykonawcy remontu kamienicy przy ul. Legionów. Sprawa znajdzie finał w sądzie
access_time 2020-08-13 11:11:00
75 tys. zł wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania sądowego musi zapłacić miasto podwykonawcy remontu kamienicy przy ul. Legionów. Firma EXTRE-BUD Dawida Kłuska od ośmiu miesięcy starała się wyegzekwować należne wynagrodzenie, w końcu złożyła sprawę do sądu, ten zaś wydał nakaz zapłaty. Miasto jednak płacić nie zamierza.

Firma EXTRE-BUD Dawida Kłuska była jednym z podwykonawców remontu miejskiej kamienicy przy ulicy Legionów. Głównym wykonawcą była firma Euro Bud, która pod koniec ubiegłego roku przerwała prace i zeszła z placu budowy, w konsekwencji czego magistrat rozwiązał z nią umowę. Firma Kłuska - byłego mistrza Polski w boksie, wniosła pozew przeciwko miastu, gdy po wielu miesiącach od zakończonych prac urzędnicy wciąż odmawiali wypłacenia mu pełnej kwoty 90 tys. zł. Tarnowianin twierdzi przy tym, że straty które poniósł wyniosły w istocie 150 tys. zł, bo musiał od tej kwoty zapłacić podatek, składki ZUS, opłacić pracowników i ponieść koszty utrzymania firmy. 

Sprawą tarnowskiego przedsiębiorcy oburzony jest radny Marek Ciesielczyk, który przyczynił się do jej nagłośnienia. - Czy nie stać naprawdę Miasta Tarnowa (z ponad 800-milonowym budżetem) na wypłacenie małej, walczącej o przetrwanie firmie kilkudziesięciu tysięcy złotych, w sytuacji, gdy tylko sam prezydent zarabia rocznie dwa razy więcej? Tak skandaliczne traktowanie przedsiębiorcy godzi w wizerunek naszego miasta, podważając do nas zaufanie nie tylko potencjalnych inwestorów, ale także banków, które w przyszłości ponownie mogą nie wykazywać entuzjazmu do udzielania nam kredytów - komentuje radny Ciesielczyk.

- Firma Euro Bud nie wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych wobec podwykonawców, przepisy prawa obligują miasto do uregulowania tych roszczeń wobec oficjalnie zgłoszonych podwykonawców. Miasto zaproponowało trojgu podwykonawcom uregulowanie roszczeń poprzez podział kwoty 173 tys. zł z gwarancji ubezpieczeniowej głównego wykonawcy, która pokryłaby ok. 73 procent roszczeń podwykonawców. Dodać warto, iż wcześniej Urząd Miasta Tarnowa zapłacił firmie Euro Bud za prace wykonane przez jej podwykonawców, firma przedstawiła oświadczenia o przekazaniu pieniędzy należnych podwykonawcom. W tej sytuacji miasto musiałoby zapłacić dwukrotnie za te same prace, co nijak się ma do dbałości o pieniądze podatników i byłoby normalną niegospodarnością - tłumaczy Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa. - Dwoje podwykonawców rozważa podpisanie ugody z miastem i wzięcie przypadających im kwot z podziału gwarancji ubezpieczeniowej, natomiast Dawid Klusek wniósł sprawę do sądu o zapłatę przez miasto kwoty 74 tys. 749 zł.

Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Tarnowie wydał miastu nakaz zapłaty żądanej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w wysokości ponad 7 tys. zł. Urząd Miasta nie zamierza jednak płacić i wniósł sprzeciw wobec nakazu. - Istotne będzie sprostowanie pojawiających się w obiegu publicznym informacji, iż miasto przegrało przed sądem sprawę z pozwu Dawida Kłuska. Miasto żadnej sprawy nie przegrało, bowiem żadna sprawa się nie odbyła. Obecnie w tego rodzaju sprawach sąd stosuje wydanie nakazu zapłaty na podstawie wniesionego pozwu, a dopiero gdy strona mająca zapłacić wnosi sprzeciw, odbywa się rozpatrzenie sprawy przed składem sędziowskim - mówi Kutrzuba.

- Ważną jest również informacja, iż miasto domaga się od firmy Euro Bud kary za zerwanie umowy – to 20 procent wartości, czyli obecnie około 680 tysięcy zł. Kwota ta może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na dokończenie remontu kamienicy przy ul. Legionów i ekspertyzie przeprowadzonych prac – dojdą do tej kwoty koszty ponownego wykonania prac, które przeprowadzone zostały niezgodnie z regułami sztuki budowlanej i wymagają poprawek lub wykonania po raz drugi - dodaje rzecznik.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A