W Małopolsce jest coraz więcej stulatków. ZUS wypłaca im świadczenie honorowe
access_time 2020-10-05 11:25:00
W Małopolsce jest już 209 osób, które ukończyły 100 lat. W Tarnowie i powiecie jest 42 stulatków. Najstarsza klientka tarnowskiego oddziału ZUS-u to kobieta, która ma 107 lat.

Osobom, które skończyły 100 lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Małopolsce ZUS wypłaca 209 takich wyjątkowych świadczeń. W kwietniu ubiegłego roku otrzymywało je 180 osób.

W całym kraju ZUS przekazuje 2,2 tys. świadczeń honorowych osobom, które ukończyły 100 lat. W grudniu 2018 r. było ich 1,9 tys., a w 2007 r. - 1,4 tys. Wśród 100-latków, którzy pobierają świadczenie, zdecydowanie przeważają kobiety. Stanowią one 85 proc. tej grupy. W Małopolsce najstarszą osobą, której ZUS wypłaca świadczenie honorowe, jest kobieta. Ma 109 lat i mieszka w Krakowie.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 4294,67 złotych.

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku. W momencie ukończenia stu lat świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu przez prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A