Wojnicka urzędniczka wśród najlepszych skarbników w kraju
access_time 2020-10-14 02:58:00
Joanna Zając, skarbnik gminy Wojnicz, znalazła się wśród najlepszych skarbników w kraju. Urzędniczka zajęła trzecie miejsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu 2020” w kategorii gmina miejsko-wiejska.

Organizatorzy plebiscytu podkreślają, że choć nagroda dotyczy polityki finansowej całych gmin, to przyznawana jest skarbnikom, jako postaciom kluczowym w przygotowaniu projektu budżetu samorządów. Na kluczową rolę skarbnika składają się bowiem tak umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak też wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym. Wśród kryteriów, na podstawie których przyznawano wyróżnienie dla samorządów były m.in. aktualna sytuacja finansowa gminy, wysokość wskaźników ekonomiczno – finansowych, rating, ocena działalności przez instytucje kontrolujące i nadzorujące, jak Regionalna Izba Obrachunkowa, kompetencje skarbnika w zakresie kierowania komórkami urzędu, stopień informatyzacji w obsłudze księgowo – podatkowej. Oceniano również poziom innowacyjności w realizacji takich przedsięwzięć jak partnerstwo publiczno – prywatne, stopień włączenia mieszkańców w proces prac nad budżetem, czy zachęty podatkowe dla inwestorów.

Wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 12 października podczas kongresu Perły Samorządu w Gdyni.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A