Ledwie wyszedł z więzienia, znów został zatrzymany. Ukrainiec zostanie wydalony z kraju
access_time 2021-01-14 11:29:00
Ukrainiec odsiedział ponad 2 lata w tarnowskim więzieniu, teraz musi opuścić Polskę. Przez 3 lata nie wjedzie też na teren strefy Schengen.

Pogranicznicy z Tarnowa zatrzymali Ukraińca w środę. Mężczyzna niedawno opuścił więzienne mury, za którymi spędził ponad 2 lata w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz usiłowaniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Podczas kontroli okazało się, że jego dane osobowe widniały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany oraz w Systemie Informacyjnym Schengen, co jest podstawą odmowy wjazdu i pobytu w strefie Schengen.

Wobec Ukraińca wszczęto procedurę deportacyjną. Mężczyzna przez trzy lata nie będzie mógł wjechać do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.

Fot. Archiwum SG

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A