Fuzja Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Małopolskiego Rynku Hurtowego
access_time 2021-01-14 12:32:00
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego przejęła Małopolski Rynek Hurtowy. Połączenie spółek ma uchronić majątek MRH przed wyprzedażą i wzmocnić potencjał TARR.

Połączenie TARR z MRH wiąże się z zapewnieniem ochrony interesów akcjonariuszy MRH, w tym Skarbu Państwa i Województwa Małopolskiego, ochrony interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką.

- Pamiętam pierwsze spotkanie w czerwcu 2019 roku z udziałem prezesów Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i przewodniczącego rady nadzorczej śp. Antoniego Barwacza, którzy przedstawili projekt połączenia obu spółek. Był na tyle ciekawy, że od razu uzyskał zielone światło. Rozpoczęła się trudna i żmudna procedura, wykonano szereg czynności, aby do tego połączenia doszło. Bardzo się cieszę, bo to duża szansa dla TARR, która uzyskuje większe możliwości działania. Ważne jest również to, że akcjonariusze nie stracili swoich akcji i obronili swoje pozycje. Ziemia tarnowska to piękna ziemia, z dużym potencjałem gospodarczym i zależy nam, aby ten potencjał był dobrze wykorzystywany, aby jak najlepiej się rozwijała - wyjaśnia marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Pomysł połączenia TARR z MRH oraz korzyści wynikające z takiego rozwiązania zostały przedstawione zarządowi województwa małopolskiego w czerwcu 2019 r. przez przewodniczącego rady nadzorczej TARR, dziś już nieżyjącego, Antoniego Barwacza oraz Zarząd Spółki. Jak zaznacza prezes TARR Sławomir Pater, działania zmierzające do połączenia z MRH, który od stycznia 2019 r. był w likwidacji, były realizowane równolegle z wdrażaniem przez obecny zarząd TARR strategii rozwoju spółki na lata 2019-2023. Dokument przygotowano w związku z potrzebą wprowadzenia zmian umożliwiających poprawę sytuacji finansowej spółki.

- Połączenie spółek umożliwi realizację strategicznych celów TARR: powstanie w TARR „Centrum Rozwoju Regionalnego” oraz stworzenie „Centrum obrotu rolno - spożywczego i produkcji ekologicznej Tarnów” z wykorzystaniem przejętych przez TARR aktywów MRH – mówi prezes TARR Sławomir Pater.

- Kibicowałam i wspierałam cały proces łączenia Spółek od samego początku. Wycena spółek, ustalenie parytetu wymiany akcji, przygotowanie Planu połączenia, zmiany w Statucie, uzgodnienia pomiędzy Zarządami Spółek, jak również pomiędzy głównymi akcjonariuszami trwały do końca sierpnia 2020 r., kiedy to Plan połączenia ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami został złożony do sądu rejestrowego celem jego sprawdzenia. Po całej tej procedurze w listopadzie 2020 r. Walne Zgromadzenia obu Spółek podjęły jednomyślnie uchwały o połączeniu, a 31 grudnia 2020 r. sąd rejestrowy ujawnił ten fakt w KRS. Cieszę się, że połączenie zakończyło się sukcesem – mówi Marta Malec Lech z zarządu województwa. - Dzięki temu majątek MRH nadal pozostaje w gestii akcjonariuszy, którzy wraz z połączeniem zostali akcjonariuszami TARR i będzie mógł być wykorzystany do rozwoju i realizacji misji TARR, którą jest wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw - dodaje.

- W całym procesie łączenia ważną rolę odegrały spotkania robocze zarządów łączących się spółek z Pawłem Kolczyńskim – wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, Edwardem Czesakiem z zarządu województwa i Sebastianem Paszkielem – prezesem Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu. Podczas tych właśnie spotkań znajdowano rozwiązania i konsensus dla pojawiających się problemów. Wsparcia i pomocy w całym procesie połączenia udzielili również posłowie Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski oraz Piotr Sak. Wszystkim zaangażowanym w proces połączenia serdecznie dziękujemy – zaznacza prezes TARR Sławomir Pater.

Dzisiejsze spotkanie połączone było z symbolicznym oddaniem do użytku windy osobowej w budynku przy ul. Szujskiego 66. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, w wysokości 60 tys. zł. Koszt wykonanych prac to ponad 300 tys. zł netto.

- Po bardzo intensywnym roku 2020 Spółkę czeka jeszcze intensywniejszy rok 2021 z wieloma wyzwaniami - podkreśla wiceprezes TARR Tomasz Całka. – Naszym zadaniem będzie wdrożenie połączenia, scalenie obu spółek, konsolidacja bilansów, a także realizacja założeń strategii spółki oraz biznesplanu przygotowanego w związku z łączeniem TARR z MRH. W roku 2021 planujemy przystosować oba budynki do obowiązujących przepisów ppoż., a przede wszystkim opracować koncepcję całościowego zagospodarowania terenów po MRH wraz z przygotowaniem projektu budowlanego z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz samą budowę hali o powierzchni 1000m2 na jednej z działek po MRH – dodaje Całka.

Fot. Źródło UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A