Radni poparli starania XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
access_time 2021-03-30 05:29:00
Jest zielone światło tarnowskich radnych dla utworzenia w XVI LO im. Armii Krajowej oddziału przygotowania wojskowego. Wniosek szkoły w tej sprawie został pozytywnie rozpatrzony podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jednak Ministerstwo Obrony Narodowej.

Oddział przygotowania wojskowego to nowy typ klasy wojskowej, której program realizowany jest przy merytorycznym i finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej absolwenci będą mogli liczyć na konkretne korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom zbrojnym klasy te zapewnią przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

Oddziały przygotowania wojskowego mogą również liczyć na finansowe wsparcie w postaci dotacji celowych, m.in. na zakup specjalistycznego wyposażenia, umundurowania dla uczniów, czy finansowania szkoleń. Ponadto, na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa.

XVI LO im. Armii Krajowej ma odpowiednią kadrę do tego, by wprowadzić tego typu oddział. Uczniowie będą korzystać z wiedzy i doświadczeń fachowców z wojskowych jednostek patronackich oraz opieki i wsparcia ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Zgodnie z programem, szkolenia będą trwać co najmniej 230 godzin. Zaplanowanych jest 177 godzin z zajęć praktycznych i 53 z teoretycznych. Wszystko to zostanie rozłożone na okres 4 lat. W planach są np. wyjścia na strzelnice, do stadniny koni, kursy samoobrony czy obóz szkoleniowy.

Fot. Paweł Topolski/ archiwum UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A