Jakie projekty wybrali tarnowianie? Są wyniki głosowania w budżecie obywatelskim
access_time 2021-10-15 13:30:00
5 119 tarnowian wzięło udział w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Najlepszy wynik uzyskał projekt remontu, przebudowy i budowy placu zabaw na terenie osiedla Krzyż, który zdobył 854 głosy.

Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili łącznie 26 pomysłów. Po ocenie formalnej odpadło pięć z nich, kolejne pięć nie spełniło wymagań merytorycznych. Ostatecznie dopuszczono 16 projektów. W głosowaniu, które trwało od 14 września do 14 października, wzięło udział 5 119 tarnowian, którzy oddali 7 306 głosów, w tym tylko dziewięć na papierowym formularzu. Po podliczeniu wszystkich głosów, do realizacji przyjęto 9 projektów. Są to:

  • remont i rozbudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Schillera oraz przy stadionie Klubu Sportowego „Iskra” (oddano 854 głosy);
  • stworzenie koncepcji uporządkowania i połączenia wszystkich elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Górze św. Marcina oraz wykonanie kilku dodatkowych zadań, jak np. nasadzenie drzew czy budowa przebieralni (664 głosy);
  • oświetlenie bieżni, zamontowanie siłowni plenerowej i urządzenie parku na terenie rekreacyjnym na Strusinie (648 głosów);
  • budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 (610 głosów);
  • remonty chodników przy: ul. Kościuszki, pomiędzy ul. Wieniawskiego i ul. Rolniczą, ul. Pułaskiego, ul. Witosa oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego (552 głosy);
  • międzyosiedlowe centra aktywności senioralnej (547 głosów);
  • zakup książek i e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie (532 głosy);
  • remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 (465 głosów);
  • remont ulicy Sanguszków wraz z budową „zielonego” parkingu oraz ciągu dla pieszych z koszami (437 głosów).

W tym roku na wykonanie budżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło nieco ponad 4 miliony zł. Tymczasem na realizację wciąż czekają zwycięskie zadania z poprzednich edycji. Są to m.in. ogród włoski przy fontannie w parku Sanguszków, trasy rowerowe na Górze św. Marcina, boisko do piłki nożnej na Terlikówce. Dwa spóźnione projekty, czyli parklety na ul. Wałowej i tężnia na Górze św. Marcina, są już realizowane i mają być gotowe w najbliższych miesiącach.

ac / fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821