Podwyżka pensji prezydenta Tarnowa i wyższe diety radnych przegłosowane
access_time 2021-11-25 12:44:00
Miesięczne wynagrodzenie prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli wzrośnie z blisko 11 tys. zł do 16 512 zł brutto. W górę pójdą też diety radnych. To efekt zmian w przepisach, dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym samorządowców i radnych.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej, tarnowscy radni przegłosowali dwie uchwały, na mocy których wzrośnie wynagrodzenie prezydenta i diety samych radnych.

Do tej pory prezydent Roman Ciepiela zarabiał prawie 11 tys zł. Kilka tygodni temu zawnioskował o podniesienie pensji do 17, 5 tys. zł, radni zdecydowali się jednak obniżyć tę kwotę do 16 512 złotych brutto, z wyrównaniem od sierpnia. Za uchwałą głosowało 16 radnych z klubów PiS i NMT (Barwacz Grażyna, Biedroń Mirosław, Gancarz Józef, Górnikiewicz Piotr, Koprowska Barbara, Korczak Roman, Krakowska Anna, Kwaśny Jakub Mierzejewska Krystyna, Sajdak Adam, Solak Dawid, Świtalska Angelika, Wójcik Piotr, Żak Tadeusz, Żmuda Tomasz, Żurowska Jolanta), przeciw było 8 (Ciesielczyk Marek, Danielewicz Agnieszka, Janas Krzysztof, Kajpus Zbigniew, Klepacka Kinga, Stepek Sebastian, Światłowski Grzegorz, Wardzała Marian).

Radni przyznali podwyżki również sobie. Wysokość diety będzie uzależniona od liczby komisji, w których będą uczestniczyć. I tak, radny za pracę w jednej komisji otrzyma 50 procent kwoty maksymalnej (2147 zł brutto), w dwóch komisjach - 60 procent kwoty maksymalnej (2576 zł brutto), a w trzech komisjach - 70 procent (3 tys. zł). Najwięcej, bo 100 procent kwoty maksymalnej otrzyma przewodniczący Rady Miasta (4 294,60 zł). Ponadto, w przypadku nieobecności radnego na sesji, zostanie mu potrącone 30 procent z diety, a za nieobecność na komisjach 10 procent.

Uchwała o podwyżkach diet radnych przeszła niemal jednomyślnie. Jedynym radnym, który zagłosował przeciwko i postulował za tym, żeby radni nie otrzymywali żadnej diety był Marek Ciesielczyk.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821