Radni zgodzili się na połączenie PUK i MPGK
access_time 2021-11-26 12:51:00
Podczas czwartkowej sesji tarnowscy radni zadecydowali o połączeniu dwóch miejskich spółek: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Władze Tarnowa już od kilku lat dążyły do połączenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że zakres działalności obu firm w dużej mierze jest zbliżony, dlatego ich połączenie skutkowałoby wydajniejszym działaniem. Mimo to radni długo nie zgadzali się na fuzję. Obaw, związanych z redukcją zatrudnienia lub zmianą warunków pracy, nie kryli również pracownicy. Ostatecznie jednak związkowcy obu spółek podpisali porozumienie w tej sprawie. Jak poinformował magistrat, w dokumencie zawarta jest deklaracja zapewnienia pracownikom "niepogorszonych w stosunku do stanu obecnego warunków pracy i płac, m.in. zasady wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych i dodatków za pracę w porze nocnej."

Na połączenie spółek w końcu zgodzili się także radni. Podczas czwartkowego głosowania za takim rozwiązaniem było 15 radnych (Barwacz Grażyna, Biedroń Mirosław, Danielewicz Agnieszka, Janas Krzysztof, Kajpus Zbigniew, Klepacka Kinga, Krakowska Anna, Kwaśny Jakub, Mierzejewska Krystyna, Stepek Sebastian, Światłowski Grzegorz, Świtalska Angelika, Wardzała Marian, Żak Tadeusz, Żmuda Tomasz), przeciwko jeden (Ciesielczyk Marek), a ośmioro wstrzymało się od głosu (Gancarz Józef, Górnikiewicz Piotr, Klimek Stanisław, Koprowska Barbara, Korczak Roman, Sajdak Adam, Wójcik Piotr, Żurowska Jolanta).

Połączenie spółek dokona się przez przeniesienie całego majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały "najważniejszą przesłanką dla połączenia spółek jest zapewnienie racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania majątku łączonych spółek, a także skoordynowanie równolegle realizowanych zadań, aktualnie wykonywanych przez dwa odrębne podmioty". Połączenie ma też sprawić m.in., że zniknie ryzyko nieprzyjmowania na składowisko odpadów odebranych od mieszkańców Tarnowa i przetworzonych przez MPGK oraz równoczesnego wypełniania składowiska odpadami niepochodzącymi z terenu naszego miasta.

Po konsolidacji nowe przedsiębiorstwo będzie figurować pod nazwą MPGK. Jego zadania będą obejmowały: odbiór, transport i przetwarzanie odpadów, likwidację dzikich wysypisk, eksploatację miejskiego składowiska odpadów, prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymanie infrastruktury miejskiej, wykonywanie robót drogowych oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych i azylu dla zwierząt.

Obecnie w PUK pracuje 113 osób, a w MPGK – 150.

ac / fot. archiwum MPGK

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821