Tarnów ma "Grunt na medal"
access_time 2021-12-07 13:21:00
Tarnów zajął pierwsze miejsce w województwie małopolskim w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal 2021". Miasto zostało docenione za Strefę Aktywności Gospodarczej „Komunalna”.

Ogólnopolski Konkurs „Grunt na Medal” organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu inwestycyjnego walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty. W Małopolsce najlepszy okazał się Tarnów. Miasto zostało docenione za Strefę Aktywności Gospodarczej „Komunalna” o areale 4,5 ha, z możliwością powiększenia o 7-hektarowy teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony na zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.

- Jury konkursu oceniło, iż tarnowska oferta jest najlepsza w Małopolsce, a nagrodą, oprócz okolicznościowej statuetki, jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym - mówi Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

Rywalizacja w ramach konkursu przebiegała w dwóch etapach. Wstępnej selekcji dokonały Centra Obsługi Inwestora i Eksportera - partnerzy PAIH. Zadaniem Agencji i jej partnerów regionalnych (COIE, urzędy marszałkowskie) było wyłonienie, według ściśle określonych kryteriów, najlepszej oferty inwestycyjnej typu greenfield w każdym województwie. W drugim etapie eksperci PAIH przeprowadzali audyt wytypowanych działek.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

ac / fot. UMT, UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821