Prezydent Tarnowa wzywa MKS Tarnovia do przekazania sprawozdań finansowych: Zachodzi obawa o właściwe wykorzystywanie dotacji
access_time 2021-12-10 13:32:00
Nie cichnie burza wokół wycofania drużyny kobiet MKS Tarnovia z rozgrywek ekstraligi piłki nożnej. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela wzywa prezes Magdalenę Pasek do przekazania sprawozdań finansowych z działalności klubu.

"Po nagłej decyzji Władz MKS Tarnovia o wycofaniu drużyny kobiet z rozgrywek ekstraligi piłki nożnej, pojawiły się protesty środowiska sportowego, zawodniczek drużyny oraz kibiców kobiecej piłki nożnej. Decyzja Władz Klubu wpływa negatywnie na wizerunek Klubu, a także miasta Tarnowa. W związku z powyższym w celu wyjaśnienia przyczyn tej decyzji konieczne staje się wdrożenie procedury nadzorczej nad Stowarzyszeniem MKS Tarnovia" - napisał prezydent Roman Ciepiela w oficjalnym piśmie do prezes klubu Magdaleny Pasek.

Prezydent wzywa szefową MKS Tarnovia do przekazania m.in. odpisów uchwał Walnego Zgromadzeniem Członków Klubu, dotyczących funkcjonowania sekcji sportowych Klubu, w szczególności sekcji piłki nożnej kobiet z okresu od roku 2019 do dzisiaj, sprawozdań z wykonania planu finansowego (z uwzględnieniem umów zawartych z Gminą Miasta Tarnowa) oraz sprawozdań z działalności statutowej z okresu od 2015 do 2020 roku.

W piątek Roman Ciepiela wraz z dyrektorem Wydziału Sportu UMT, Markiem Baranem, na prośbę piłkarek spotkali się z czterema przedstawicielkami drużyny.

- Rozmawiano o sytuacji w klubie i potencjalnych dalszych losach drużyny piłki nożnej pań. Reprezentantki drużyny stwierdziły, iż ich zdaniem sytuacja finansowa klubu nie jest wcale gorsza niż w poprzednich latach, a być może nawet lepsza. Okazało się też, iż nie wiedzą za wiele na temat oferty miasta w sprawie udostępnienia klubowi boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Piłsudskiego. Przed rozpoczęciem ostatniego sezonu piłkarskiego, w rozmowie z prezydentem Romanem Ciepielą prezeska klubu zobowiązała się do wykonania i sfinansowania prac koniecznych do uzyskania przez stadion licencji PZPN, aby piłkarki mogły tam rozgrywać mecze – doszło nawet do wizytacji stadionu przez przedstawicieli PZPN. MKS Tarnovia nie skorzystał jednak z oferty miasta i wybrał Wolę Rzędzińską - przekazał Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

W ciągu ostatnich 10 lat MKS Tarnovia otrzymała z miejskiej kasy na działalność sportową 1 mln 592 tys. 780 zł. Tylko w 2021 roku do klubu trafiło 288 tysięcy złotych i jest to druga pod względem wielkości dotacja dla klubu sportowego w mieście. Dodatkowo w ramach promocji miasta poprzez sport, klub otrzymał kwotę 25 tys. zł wraz z deklaracją na rok 2022 kolejnych 25 tys. zł ze środków promocji dla drużyny ekstraligi.

Jak zaznaczył w piśmie do prezeski prezydent Roman Ciepiela, w świetle decyzji o wycofaniu drużyny z rozgrywek, zachodzi obawa, czy środki te są właściwie wykorzystywane oraz o sportową przyszłość klubu. "Niepokoi także kolejny skutek wycofania drużyny tj. brak promowania miasta w roku 2022 poprzez udział Klubu w rozgrywkach ekstraligi piłki nożnej kobiet" - napisał prezydent.

ac / fot. T. Schenk

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821