Po dwóch latach zakończył się remont rynku w Zakliczynie
access_time 2022-03-23 09:55:00
Zakończyła się jedna z największych inwestycji, realizowanych przez zakliczyński samorząd w ostatnich latach - rewitalizacja rynku w Zakliczynie i jego otoczenia. Całkowita wartość prac wyniosła 12,6 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł to środki zewnętrzne, pozyskane z budżetu państwa oraz z województwa małopolskiego.

Rynek w Zakliczynie to po rynku w Krakowie drugi co do wielkości rynek w Małopolsce. Prace przy jego rewitalizacji trwały od października 2019 roku. Ze względu na ogromny koszt przedsięwzięcia podzielono je na trzy etapy. Na początek, dzięki środkom z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,5 mln zł, przebudowano drogi gminne wokół rynku, zbudowano chodniki i miejsca parkingowe. Przeprowadzono też prace ziemne, polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, a także wykonano oświetlenie. W sumie prace te kosztowały prawie 4,9 mln zł.

W drugim etapie przebudowano drogę powiatową przebiegającej przez płytę rynku. Wartość inwestycji to 1,7 mln zł, a dofinansowanie z FDS wyniosło 50 procent kosztów zadania (850 tys. zł).

Na trzeci etap zadania, obejmujący rewitalizację płyty rynku i inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna, samorząd pozyskał przeszło 3,5 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przeznaczono na ten cel również środki finansowe przyznane gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – blisko 250 tys. zł. W ramach prac wymieniona została nawierzchnia płyty rynku, która została także odwodniona, zrobiono iluminację m.in. budynku ratusza, kapliczki św. Floriana, studni i pomnika, odnowiono kapliczkę św. Floriana i studnię, wybudowano 8 kramów handlowych, przystanek autobusowy i inne obiekty małej architektury, w tym zamontowano blisko 30 ławek. Przeniesiono i zrewitalizowano Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wolną Ojczyznę w latach 1914 -1957, a na schodach przy ratuszu pojawiła się kolorowa fontanna. Znacznie zwiększyła się także ilość drzew. Jak przekazał burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak, będzie ich teraz przeszło 70 (głównie z gatunku klon polski). Przed rewitalizacją, na rynku i wkomponowanych w nie plantach było 40 drzew. Decyzją konserwatora zabytków w Tarnowie, założone w latach 70-tych XX. wieku planty i żywopłoty zostały jednak uznane za założenie ahistoryczne, dekomponujące pierwotną przestrzeń rynku i zlikwidowane. Ten etap prac zamknął się w kwocie ok. 6 mln zł.

- Rynek w Zakliczynie to serce miasta i gminy Zakliczyn, a jego rewitalizacja odmieniła na zawsze estetykę centrum Zakliczyna i zdecydowanie poprawiła funkcjonalność w zakresie usług świadczonych mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom w tym obszarze. Nie planujemy tworzyć na rynku i ulicach przylegających do rynku strefy płatnego parkowania. Oczywiście utrzymana będzie kilkuwiekowa tradycja targowa Zakliczyna i po remoncie płytę rynku udostępniamy nadal osobom handlującym na rynku - powiedział Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna.

Burmistrz podkreślił też, że bez pozyskanych przez samorząd środków zewnętrznych - rządowych i unijnych, wykonanie tego zadania byłoby niemożliwe.

Inwestycja jest już po odbiorach technicznych. Oficjalna uroczystość przekazania rynku planowana jest w kwietniu lub maju.

ac / fot. gmina Zakliczyn

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821