Ministerialne dofinansowanie na remont cmentarza wojennego w Koszycach Małych
access_time 2022-05-17 22:16:00
Gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont cmentarza z czasów I wojny światowej w Koszycach Małych. Prace mają ruszyć w tym roku.

Gmina Tarnów pozyskała z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ponad 58 tys. zł na remont zabytkowego cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej w Koszycach Małych. To już kolejna zewnętrzna dotacja na ten cel, wcześniej gmina otrzymała dofinansowanie od wojewody małopolskiego i z urzędu marszałkowskiego.

- Całość prac konserwatorskich to koszt ok. 150 tys. zł, z czego udało się pozyskać łącznie już prawie 130 tys. środków zewnętrznych, co oznacza że inwestycja odbędzie się przy minimalnym wkładzie własnym gminy - przekazał wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

Prace zaplanowano w tym roku. Ich zakres obejmuje m.in. remont konserwatorski pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego i słupków, nagrobków i schodów, krzyży metalowych, furtki wejściowej oraz pielęgnacji zieleni.

Cmentarz wojenny nr 196 znajduje się w południowej części Koszyc Małych, w przysiółku Wola Ostrębowska. Nekropolia projektu Heinricha Scholza, została założona w 1915 r. W 4 grobach zbiorowych i 77 pojedynczych spoczywa 86 żołnierzy, w tym 34 z armii austro-węgierskich i 52 rosyjskich. Ponadto w czasie II wojny światowej w pobliskich lasach Niemcy rozstrzelali kilkanaście osób o nieustalonej tożsamości, przywiezionych z kierunku Tarnowa. W latach 50. XX w. ich ciała ekshumowano i przeniesiono w to miejsce. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków.

ac / fot. archiwum gminy Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821