Rynek w Zakliczynie oficjalnie otwarty. Rewitalizaja pochłonęła blisko 13 mln zł
access_time 2022-05-23 07:12:00
W sobotę uroczyście otwarto wyremontowany rynek w Zakliczynie. W wydarzeniu uczestniczył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja pochłonęła 12,6 mln zł, z czego większość to środki rządowe i unijne z województwa małopolskiego.

Rynek w Zakliczynie to po rynku w Krakowie drugi co do wielkości rynek w Małopolsce. Prace przy jego rewitalizacji trwały od października 2019 roku, ale starania o to, aby centrum miasteczka zostało przebudowane i otrzymało nowy wygląd rozpoczęły się już w 2016 roku. Przeprowadzono szereg konsultacji, również z konserwatorem zabytków, których efektem było wypracowanie koncepcji architektonicznej. Ostatecznie w czerwcu 2017 roku uzyskano pozwolenie na budowę.

- To było jedno z największych przedsięwzięć naszego samorządu ostatnich lat. Ze względu na ogromny koszt inwestycję podzieliliśmy na trzy etapy. W sumie prace trwały od października 2019 r. do lutego 2022 r. a więc przez dwa lata i cztery miesiące - mówił podczas uroczystości na rynku burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak.

- Cieszymy się, że wszystko tak pięknie wygląda, a jednocześnie, że udało się zachować sięgającą czasów średniowiecza handlową tradycję Rynku. Wymieniona została uszkodzona nawierzchnia z kamieni tak zwanych „kocich łbów” i asfaltu. Znacznie zwiększyła się ilość drzew i krzewów, których teraz jest blisko siedemdziesiąt. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie pomoc i wsparcie udzielone nam przez polski rząd i samorząd województwa małopolskiego obecnej kadencji - dodał burmistrz.

Ze względu na ogromny koszt przedsięwzięcia podzielono je na trzy etapy. Na początek, dzięki środkom z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,5 mln zł, przebudowano drogi gminne wokół rynku, zbudowano chodniki i miejsca parkingowe. Przeprowadzono też prace ziemne, polegające na modernizacji przestarzałej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, a także wykonano oświetlenie. W sumie prace te kosztowały prawie 4,9 mln zł.

W drugim etapie przebudowano drogę powiatową przebiegającej przez płytę rynku. Wartość inwestycji to 1,7 mln zł, a dofinansowanie z FDS wyniosło 50 procent kosztów zadania (850 tys. zł).

Na trzeci etap zadania, obejmujący rewitalizację płyty rynku i inne prace poprawiające estetykę centrum Zakliczyna, samorząd pozyskał przeszło 3,5 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przeznaczono na ten cel również środki finansowe przyznane gminie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – blisko 250 tys. zł. W ramach prac wymieniona została nawierzchnia płyty rynku, która została także odwodniona, zrobiono iluminację m.in. budynku ratusza, kapliczki św. Floriana, studni i pomnika, odnowiono kapliczkę i studnię, wybudowano 8 kramów handlowych, przystanek autobusowy i inne obiekty małej architektury, w tym zamontowano blisko 30 ławek. Przeniesiono i zrewitalizowano Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wolną Ojczyznę w latach 1914 -1957, a na schodach przy ratuszu pojawiła się kolorowa fontanna. Decyzją konserwatora zabytków w Tarnowie zlikwidowane zostały jednak założone w latach 70-tych XX. wieku planty i żywopłoty, które uznano za "założenie ahistoryczne" i "dekomponujące pierwotną przestrzeń rynku". Ten etap prac zamknął się w kwocie ok. 6 mln zł.

Obecny na otwarciu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że na przykładzie gminy Zakliczyn najlepiej widać jak dobre efekty przynosi dobrze układająca się współpraca samorządu z rządem.

- Decyzja o przebudowie rynku była dla tutejszego samorządu na pewno była trudną do podjęcia, bo to ogromny wysiłek, ale jak się nie podejmuje trudnych decyzji to niewiele się zrobi. Doceniliśmy tę odwagę i wsparliśmy to przedsięwzięcie środkami finansowymi z budżetu państwa - stwierdził Andrzej Adamczyk. - Realizujemy duże projekty w skali ogólnokrajowej, na które oczekiwały pokolenia, ale także pomagamy w realizacji mniejszych zadań, które są ważne dla mieszkańców lokalnych społeczności. Musimy zmieniać całą Polskę. Potrzebne są inwestycje w Warszawie, ale również w Zakliczynie i innych miejscowościach - dodał.

Odczytany został również list od premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef rządu gratulował samorządowi Zakliczyna zrealizowania inwestycji.

ac / fot. archiwum gminy Zakliczyn

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821