Tarnowscy architekci sprzeciwiają się budowie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Tymczasem ceremonia odsłonięcia już w sobotę
access_time 2022-06-15 12:00:00
27 tarnowskich architektów podpisało list do wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dyrektora Zakładu Nieruchomości PKP w Krakowie, w którym stanowczo sprzeciwiają się budowie pomnika Lecha Kaczyńskiego na placu Dworcowym w Tarnowie.

Odpis listu trafił do prezydenta Tarnowa, a magistrat rozesłał kopię do prasy. "Ze zdumieniem, a jednocześnie rozczarowaniem i żalem odnotowaliśmy, że sposób usytuowania pomnika w przestrzeni placu dworcowego urąga wszelkim zasadom kompozycji architektonicznej i urbanistycznej, a także zasadom eksponowania w przestrzeni publicznej takich obiektów, jak ww pomnik" - czytamy w piśmie.

"Ta zupełnie niezrozumiała i nieprzemyślana lokalizacja - na uboczu ciągu pieszego prowadzącego na dworzec, na łuku drogi publicznej, w miejscu całkowicie zasłoniętym kamienicą hotelu przy ulicy Dworcowej 5 - deprecjonuje rangę postumentu (sprowadzając go do roli "mebla ulicznego", takiego jak pobliska ławka, latarnia czy kosz na śmieci), a przez to ośmiesza postać Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - w ocenie wielu osób - nie zasłużył sobie na taki wizerunek, jaki planują zgotować mu inicjatorzy budowy pomnika oraz organy zatwierdzające jego lokalizację" - oświadczyli architekci.

Dodali też, że są zaskoczeni sytuacją, w której wojewódzki konserwator zabytków wydał zezwolenie na budowę pomnika w miejscu, które jest wpisane do rejestru zabytków. Podkreślają, że lokalizacja pomnika wymagała dwuetapowego uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - najpierw w procedurze uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. "Trudno uwierzyć, że przy znanym nam wszystkim (architektom oraz inwestorom), bardzo restrykcyjnym podejściu Małopolskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ochrony obiektów i przestrzeni zabytkowych oraz dóbr kultury, obecna lokalizacja pomnika uzyskała jego aprobatę i zatwierdzenie" - napisali.

Architekci w swoim liście zaapelowali o natychmiastowe zatrzymanie prac budowlanych, deklarując jednocześnie "profesjonalną pomoc przy znalezieniu dla niego prawidłowej lokalizacji".

Tymczasem odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego już w sobotę, 18 czerwca, o godz. 15. W uroczystości weźmie udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela został zaproszony, ale odmówił udziału.

"Chciałbym podziękować za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie. Niestety okoliczności powstania pomnika nie pozwalają mi na wzięcie w niej udziału i proszę to potraktować jako wyraz mojej dezaprobaty dla Państwa poczynań. Nikt z przedstawicieli komitetu nie poinformował bowiem władz miasta i radnych o planach budowy w tym miejscu pomnika. Nie było też żadnych oficjalnych informacji, rozmów i konsultacji na ten temat. Wygląda na to, że zarówno fakt budowy pomnika, jak i miejsce jego usytuowania celowo utrzymywano w tajemnicy" - napisał prezydent Tarnowa Roman Ciepiela w odpowiedzi na zaproszenie otrzymane od Komitetu Budowy Pomnika na placu Dworcowym w Tarnowie.

"Wobec zaistniałej sytuacji, którą można określić wprost jako jawne lekceważenie władz miasta i mieszkańców Tarnowa oraz karygodną ingerencję w zabytkowy i unikalny pejzaż miasta mój udział w sobotniej uroczystości nie jest możliwy, stanowiłby bowiem formę przyzwolenia na samowolne działania podejmowane wbrew tarnowianom i ze szkodą dla unikatowej architektury naszego miasta" - zakończył prezydent.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821