Można składać wnioski w programie „Mieszkanie za remont”
access_time 2022-06-22 10:53:00
Trwa nabór do siódmej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Wnioski będą przyjmowane do 19 lipca. W ofercie jest 16 lokali.

Program umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta bez czekania na przydział. Trzeba je tylko samemu wyremontować. Lokator wykonuje remont na własny koszt, ale w zamian może liczyć na zwolnienie z zapłaty czynszu w czasie remontu oraz kaucji wstępnej. W siódmej edycji programu miasto przeznaczyło na ten cel 16 mieszkań w kamienicach i blokach komunalnych - m.in. przy ul. Bema, Krakowskiej,  Lwowskiej, Dwernickiego, M. B. Fatimskiej, Mościckiego i Pułaskiego. Z wykazem lokali można się zapoznać w dokumencie PDF poniżej.

Przypomnijmy, że aby wziąć udział w programie należy spełniać określone kryteria, m.in. mieszkać na terenie Tarnowa i spełnić określone kryterium dochodowe. Potrzebne jest też oświadczenie o stanie majątkowym wynajmującego oraz członków gospodarstwa domowego. Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu, w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta lub dostały wyrok eksmisyjny.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9. Formularz wniosku z załącznikami oraz wykaz mieszkań do remontu można pobrać ze strony internetowej MZB: www.mzb.tarnow.pl.

ac / fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821