Tarnowska ANS druga w rankingu "Perspektyw"
access_time 2022-06-22 13:48:00
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie zajęła drugie miejsce w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022 w kategorii „Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe”. Tym samym uczelnia wróciła po kilku latach na podium zestawienia.

Zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

W Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie zajęła drugie miejsce, ex aequo z ANS w Łomży, ustępując jedynie Akademii z Białej Podlaskiej. - Czuję radość i satysfakcję związaną z awansem na podium zestawienia. Publikowany od 2000 roku ranking jest bowiem najpoważniejszym tego typu zestawieniem w Polsce, a co ważniejsze, zgodnie z zamysłem pomysłodawców – adresowany jest do kandydatów na studia, stanowiąc dla nich wskazówkę podczas podejmowania decyzji o wyborze studiów – mówi rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. uczelni, która odebrała dziś w Warszawie okolicznościowy dyplom. - Miło jest być docenianym, szczególnie, że w dwóch ostatnich zestawieniach zajmowaliśmy czwartą pozycję, a awans zawsze cieszy - dodaje.

Tarnowska uczelnia okazała się bezkonkurencyjna w zestawieniu dotyczącym siły naukowej, otrzymując 100 na 100 punktów w kategorii „rozwój kadry własnej” oraz 91,67 na 100 punktów w kategorii „nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. - Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze poprawić wynik, bo ostatnim składnikiem zestawienia dotyczącego tzw. „siły naukowej” jest ocena parametryczna, a przypomnę, że w tym roku, po raz pierwszy w historii zdecydowaliśmy się o przystąpieniu do ewaluacji naukowej – dodaje prorektor ds. nauki i rozwoju ANS w Tarnowie, dr hab. Rafał Kurczab, prof. uczelni.

Kapituła rankingu na 98,88 punktów oceniła ofertę dydaktyczną ANS w Tarnowie, a na 97,55 ekonomiczne losy absolwentów na rynku pracy. - To mnie szczególnie cieszy, bo zgodnie z oficjalną metodologią rankingu jest to „wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy” – wyjaśnia rektor Kołpa.

Tarnowska uczelnia uzyskała też wysoką pozycję w zestawieniu „Prestiż - ocena przez kadrę dydaktyczną”. Tu ANS otrzymała 89,36 na 100 możliwych punktów. Chodzi o „liczbę wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach).

- Mam nadzieję, że ten niewątpliwy sukces naszej uczelni zachęci młodych ludzi do wyboru ANS w Tarnowie na miejsce swoich studiów. Przypomnę zatem, że rekrutacja podstawowa potrwa u nas jeszcze do 22 lipca, dodatkowa odbędzie się w dniach 8 sierpnia – 11 września, a uzupełniająca od 19 do 27 września – dodaje prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz, prof. uczelni, która jest jednocześnie przewodniczącą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodajmy, że pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził Uniwersytet Jagielloński i Politechnikę Warszawską, na czwartym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu uplasowała się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, na drugim SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, a na trzecim Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 73 kierunki. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 20. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (14 kierunków).

ac / źródło fot. ANS

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821