Tarnowscy radni nie ufają prezydentowi. Roman Ciepiela zapowiada odejście: "1 października zakończę swoją kadencję"
access_time 2022-06-30 15:44:00
Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela czwarty rok z rzędu nie uzyskał wotum zaufania. W czwartkowym głosowaniu prezydenta nie poparło 17 radnych, 5 oceniło jego działalność pozytywnie, a 3 wstrzymało się od głosu. Rada miejska udzieliła mu natomiast absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku.

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zapowiedział, że jeśli nie otrzyma wotum zaufania, to z dniem 1 października zrezygnuje ze stanowiska i poprosi premiera o wyznaczenie komisarza, który będzie zarządzał miastem. - Jeżeli mamy współpracować, jeśli mamy w tych trudnych czasach wziąć odpowiedzialność za nasze miasto, ta współpraca musi się opierać na zaufaniu. Jeśli się nie znajdzie 13 radnych, którzy wydadzą pozytywną opinię, to ja 1 października zakończę swoją kadencję - zadeklarował Roman Ciepiela.

Ostatecznie radni nie udzielili prezydentowi wotum zaufania. Poparło go tylko 5 radnych (Krzysztof Janas, Zbigniew Kajpus, Sebastian Stepek, Grzegorz Światłowski i Marian Wardzała), przeciw było 17 (Grażyna Barwacz, Mirosław Biedroń, Marek Ciesielczyk, Józef Gancarz, Piotr Górnikiewicz, Stanisław Klimek, Barbara Koprowska, Roman Korczak, Anna Krakowska, Jakub Kwaśny, Adam Sajdak, Dawid Solak, Angelika Świtalska, Piotr Wójcik, Tadeusz Żak, Tomasz Żmuda, Jolanta Żurowska), 3 radne wstrzymały się od głosu (Agnieszka Danielewicz, Kinga Klepacka i Krystyna Mierzejewska).

Za absolutorium dla prezydenta Romana Ciepieli zagłosowało 13 radnych (Grażyna Barwacz, Agnieszka Danielewicz, Piotr Górnikiewicz, Krzysztof Janas, Zbigniew Kajpus, Kinga Klepacka, Jakub Kwaśny,  Krystyna Mierzejewska, Sebastian Stepek, Grzegorz Światłowski, Marian Wardzała, Tadeusz Żak, Tomasz Żmuda), przeciw - 12 (Mirosław Biedroń, Marek Ciesielczyk, Józef Gancarz, Stanisław Klimek, Barbara Koprowska, Roman Korczak, Anna Krakowska, Adam Sajdak, Dawid Solak, Angelika Świtalska, Piotr Wójcik, Jolanta Żurowska. Podstawą do udzielenia absolutorium było sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnowa.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821