Caritas Diecezji Tarnowskiej laureatem nagrody im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor
access_time 2022-10-07 14:22:00
Caritas Diecezji Tarnowskiej została laureatem nagrody samorządu województwa małopolskiego im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Pozostałe wyróżnione instytucje to: Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Dom Św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie.

Nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor ustanowiona została w 216 roku uchwałą sejmiku województwa małopolskiego. Jest przyznawana przez samorząd województwa za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym. Patronem nagrody jest św. Jan Paweł II, określany mianem "papieża dialogu", który był i nadal jest przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, a także na przezwyciężanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nazwa wyróżnienia nawiązuje do tytułu jego encykliki "Veritatis Splendor" (łac. "blask prawdy"), w której nawołuje do dialogu oraz bezinteresownej miłości do drugiego człowieka.

Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: Dom św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Poza laurem, odznaczeni otrzymali nagrodę finansową w wysokości 390 tys. zł.

- W tym roku, oczy wszystkich członków Kapituły były skierowane w stronę organizacji, które w sposób zorganizowany i profesjonalny pomagają uchodźcom wojennym z Ukrainy. Za tę pracę bardzo serdecznie dziękuję wszystkim laureatom nagrody im. św. Jana Pawła II Veritatis Splendor - mówił podczas gali w Filharmonii Krakowskiej Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Do tej pory laureatami nagrody byli: siostra Rosemary Nyirumbe, ksiądz Mieczysław Puzewicz, Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie”.

ac / fot. archiwum UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821