Ostatnia szansa na złożenie wniosku o dodatek węglowy. W środę mija termin
access_time 2022-11-29 12:22:00
30 listopada mija ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy. Dopłata w wysokości 3 tysięcy zł ma wspomóc gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, tzw. koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Urząd Miasta przypomina, że znowelizowane przepisy o dodatku węglowym pozwalają na przyznanie dopłaty dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego lub osobnego źródła ogrzewania.

"Prezydent miasta może przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania" - informuje magistrat.

Dodatek będzie też przysługiwał gospodarstwom domowym, które złożyły deklarację CEEB po 11 sierpnia 2022 r. Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustalane jest główne źródło ogrzewania i rodzaj stosowanego w nim paliwa.

Można też składać wnioski o wypłatę dodatków na pelet drzewny, inny rodzaj biomasy (3 tys. zł), drewno kawałkowe (1000 zł), gaz skroplony LPG (500 zł) i na olej opałowy (2 tys. zł).

ac / fot. Pexels

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821