Ks. prof. Michał Heller laureatem Nagrody im. Jerzmanowskich
access_time 2022-12-13 10:33:00
Ks. prof. Michał Heller, pochodzący z Tarnowa światowej sławy uczony, wybitny kosmolog, filozof i teolog, został laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

Zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego, nagroda przyznawana jest osobom, które przez swe "prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim".

Rada Polskiej Akademii Umiejętności przyznała nagrodę ks. prof. Michałowi Hellerowi za „doniosłe badania nad filozofią nauki, w tym szczególnie nad niezwykle ważnym problemem matematyczności świata, odkrytej przez Pitagorasa i potwierdzonej przez współczesną naukę”. „Próby zrozumienia tej zadziwiającej własności Kosmosu były i pozostają aż do naszych czasów ważnym tematem rozważań najwybitniejszych myślicieli” - napisano w uzasadnieniu.

Gala wręczenia nagrody odbyła w poniedziałek 12 grudnia w sali senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu.

Nagroda im. Jerzmanowskich była przyznawana w latach 1915 - 1938 z majątku przeznaczonego na ten cel Akademii Umiejętności przez Erazma Jerzmanowskiego - powstańca styczniowego, żołnierza, wynalazcę, przemysłowca, działacza społecznego i filantropa. Do 1928 roku wręczano ją corocznie, potem ze względu na wielki kryzys sporadycznie - w latach 1931, 1935 i 1938. Została odnowiona w roku 2009, w setną rocznicę śmierci Erazma Jerzmanowskiego. W pierwszych latach i w okresie przedwojennym nagroda była nazywana "polskim Noblem" i stanowiła równowartość 12 kg złota. Dziś ma wartość 100 tys. zł i pochodzi ze środków samorządu województwa małopolskiego.

Laureatami nagrody w pierwszym okresie byli m.in.  ks. kard. Adam Stefan Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Emil Godlewski, Benedykt Dybowski, Jan Kasprowicz i Aleksander Brückner, natomiast po jej wznowieniu w 2009 r. - Janina Ochojska-Okońska, Jerzy Nowosielski, prof. Maciej Grabski, prof. Adam Bielański, prof. Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, prof. Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, prof. Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, dr Adolf Juzwenko oraz s. Małgorzata Chmielewska.

ac / fot. archiwum UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821