Prognozowany ponowny atak zimy
access_time 2023-02-04 10:45:00
W związku z tak poważną oceną sytuacji meteorologicznej i potencjalnych zagrożeń z nią związanych oraz dużą liczbą turystów spędzających w Małopolsce ferie zimowe wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Według analiz synoptyków najbliższe godziny i dni przyniosą bardzo dynamiczną pogodę w Małopolsce. Sumarycznie pokrywa śniegu na Podhalu może wzrosnąć podczas weekendu nawet o 45 cm. Śnieg będzie zamieniał się w deszcz, powodując oblodzenia. Dodatkowo może wystąpić silny wiatr, sięgający 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wskazało na wysoki – czwarty – poziom zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków jest słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach.

W związku z intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem, szczególnie w południowej części Małopolski, apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, stokach narciarskich, w górach oraz na przejściach dla pieszych. Apeluję do kierowców, dzieci i młodzieży, rodziców i turystów o rozwagę i proszę, aby wszelkie sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu zgłaszać odpowiednim służbom. W najbliższych dniach miejmy wrażliwość na osoby starsze i bezdomne - podkreśla marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

W związku z tak poważną oceną sytuacji meteorologicznej wojewoda małopolski posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele małopolskich służb, inspekcji, straży oraz instytucji, odpowiedzialnych za działania związane ze skutkami dynamiki pogodowej, w tym m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, zarządców dróg, PKP, Tauron Dystrybucja, TOPR, GOPR, Lasów Państwowych, IMGW oraz powiatu tatrzańskiego. W posiedzeniu sztabu kryzysowego wzięła udział dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

Oczekuję pełnej mobilizacji i dokładnego monitorowania zagrożeń oraz maksymalnego wykorzystania potencjału sił i środków. Zwracam uwagę na takie kwestie jak ścisła współpraca w kontekście zabezpieczenia mieszkańców w urządzenia medyczne ratujące życie i udzielania bieżącego wsparcia w tym zakresie. Konieczna jest ścisła współpraca między Strażą Pożarną a Tauron Dystrybucja właśnie pod tym kątem. Zobowiązuję także do ścisłego weryfikowania tego, czy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, w tym czy w samochodach ciężarowych stosowane są łańcuchy na odcinkach, gdzie jest to wymagane – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zachęcamy do śledzenia ostrzeżeń i komunikatów wydawanych przez IMGW (https://www.imgw.pl/) oraz TPN i TOPR/GOPR.

Przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 987 została uruchomiona całodobowa infolinia, poprzez którą można uzyskać pomoc bądź zgłosić informację o osobie mogącej jej potrzebować.

Źródło: UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821