Tarnowska Akademia Nauk Stosowanych z wyższą oceną ewaluacji kolejnej dyscypliny naukowej
access_time 2023-02-06 10:41:00
Minister Edukacji i Nauki pozytywnie rozpatrzył odwołanie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie o podwyższenie kategorii naukowej dla dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Otrzymała ona kategorię B+ i teraz nazywa się „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”.

Początek 2023 roku przyniósł dobre wieści dla Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika, po złożonym do Ministra Edukacji i Nauki odwołaniu, otrzymała wyższą kategorię naukową. Ocenę podniesiono z kategorii B do B+ a nazwa dyscypliny, zgodnie z klasyfikacją zawartą w znowelizowanym w 2022 r. rozporządzeniu MEiN brzmi teraz: "automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne".

- Cieszymy się, że pan minister uznał nasze osiągnięcia naukowe za znaczące i zdecydował się podwyższyć kategorię naukową do B+ w wyniku złożonego odwołania. Mamy nadzieję, że w związku z rozpoczętym już kolejnym okresem ewaluacyjnym (2022–2025), wysoka ocena uzyskana za pracę w poprzednim okresie ewaluacyjnym będzie dla całego zespołu motywacją do wzmożenia wysiłków publikacyjnych, aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów badawczych, a także intensyfikacji współpracy z otoczeniem gospodarczym mówi dr inż. Robert Wielgat, uczelniany koordynator zespołu N w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Warto dodać, że decyzją z sierpnia ubiegłego roku tarnowska ANS otrzymała wyższą kategorię naukową także w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W tym przypadku była to kategoria A.

ac / fot. archiwum ANS

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821