Tarnowscy pogranicznicy mają nowego komendanta
access_time 2023-02-06 14:00:00
Ppłk SG Paweł Grabarek nie kieruje już tarnowskim oddziałem Straży Granicznej. Odchodzącego na emeryturę komendanta zastąpił kpt. Paweł Wolak, który do tej pory pełnił obowiązki zastępcy komendanta placówki SG w Zakopanem.

Od soboty 4 lutego nowym komendantem placówki Straży Granicznej w Tarnowie jest kpt. Paweł Wolak, który dotąd pełnił funkcję zastępcy komendanta w placówce SG w Zakopanem. Z mundurem, po ponad 21 latach służby, pożegnał się natomiast ppłk Paweł Grabarek.

Ppłk. Paweł Grabarek był komendantem placówki SG w Tarnowie od listopada 2019 r. W trakcie służby został odznaczony m.in. Odznaką Straży Granicznej (2016 r.), Brązowym Medalem za zasługi dla Staży Granicznej (2018 r.), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2021 r.) i Odznaką Trzydziestolecia Powołania SG (2022 r.).

Przekazanie obowiązków nowemu komendantowi odbyło się w obecności komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisława Laciugi. W uroczystości wzięli udział również funkcjonariusze i pracownicy Placówki SG w Tarnowie, a także przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z placówką: komendant miejski policji w Tarnowie - insp. Mariusz Dymura, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie - st. bryg. Krzysztof Gładysz, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie - ppłk Andrzej Korytko, dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie - ppłk Maciej Możdżeń oraz dowódca 113 Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej - ppłk Piotr Wójcik.

Kpt. SG Paweł Wolak został przyjęty do służby w Straży Granicznej w październiku 2008 r. Wcześniej, w okresie od maja 1994 r. do września 2008 r. był policjantem w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W 2011 r. ukończył wyższe studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w 2021 r. na wyższych studiach II stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W tym samym roku ukończył na tej uczelni studia podyplomowe na kierunku administracja samorządowa. W trakcie swojej służby w SG związany był z pionem operacyjno-śledczym. Od 2021 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta placówki SG w Zakopanem. Został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2019 r.) oraz Odznaką Straży Granicznej (2022 r.).

Placówka SG w Tarnowie powstała w 15 stycznia 2008 roku. Jej obszar działania obejmuje 9 powiatów, w tym tarnowski, nowosądecki, gorlicki, dąbrowski, brzeski i bocheński. Do jej głównych zadań należy m.in. zatrzymywanie nielegalnych migrantów, pracujących w Polsce nielegalnie, jak też walka z przemytem papierosów i alkoholu. Od grudnia 2020 roku placówka funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku na terenie byłego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Zbylitowskiej 9.

ac / fot. KOSG

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821