10 ofert wpłynęło w przetargu na dokumentację łącznika A4 z DK94 na wschód od Tarnowa
access_time 2023-03-04 00:09:00
10 ofert wpłynęło w ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94.

Przetarg dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy na wschód od Tarnowa. Najtańszą propozycję przedstawiła firma SAFEGE Société i opiewa ona na blisko 7,7 mln zł, natomiast najdroższą ofertę złożyła S.T.I. Polska - na prawie 13,4 mln zł. Na sfinansowanie tego zamówienia Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad zaplanowała ponad 8,7 mln zł.

- Komisja przetargowa rozpocznie teraz ocenę złożonych ofert. W ciągu trzech miesięcy powinniśmy poznać wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą propozycję opracowania STEŚ-R - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Planowana droga ma mieć ok. 10 km długości. Decyzja o tym, czy będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy ma zostać podjęta na podstawie analizy i prognozy ruchu, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. Na etapie opracowania dokumentacji rozpatrywane będą też możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi.

Zgodnie z założeniami, obwodnica ma nie tylko zwiększyć przepustowość ulic Tarnowa, ale też wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Dzięki niej ma też zwiększyć się dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych w południowo-wschodniej Polsce.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy.

ac / fot. GDDKiA

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821