Od 21 marca drożej za egzaminy na prawo jazdy. Oto nowe stawki
access_time 2023-03-20 22:36:00
Od wtorku, 21 marca, w całej Małopolsce wejdą w życie podwyżki opłat za egzaminy na prawo jazdy. Dotyczą one zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu. Decyzję o podniesieniu stawek podjęli radni sejmiku województwa małopolskiego.

Droższy będzie zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny. Część teoretyczna wyniesie teraz 50 zł. Natomiast cena za część praktyczną zależy od kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się zdający. W przypadku najbardziej popularnej kategorii B, uprawniającej do kierowania samochodami osobowymi, jest to 200 zł. Taką samą stawkę ustalono dla kategorii B1, C1, D1 i T oraz motocyklowych: A, A1, A2 oraz AM (motorower). Z kolei w przypadku kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E opłata to 250 zł.

Dla porównania, do tej pory część teoretyczna egzaminu kosztowała 30 zł, natomiast praktyczna dla kategorii B i AM - 140 zł, dla kategorii A, A1, A2 - 180 zł; dla kategorii B1, C1, D1, T - 170 zł, dla kategorii C, D, B+E - 200 zł, a dla kategorii C1+E, C+E, D1+E, D+E - 245 zł.

Decyzję o podniesieniu cen podjęli w lutym bieżącego roku radni sejmiku województwa małopolskiego. Stawki nie były zmieniane od 13 lat, ponadto wpływy z egzaminów nie pokrywały kosztów ich przeprowadzenia. Tymczasem - jak przypomina tarnowski MORD - obowiązkiem ośrodków ruchu drogowego, oprócz egzaminowania, jest również finansowanie działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także reagowanie na zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów do przeprowadzania egzaminów. W praktyce oznacza to konieczność wymiany lub kupna nowych. Przykładowo w najbliższych miesiącach ośrodki będą musiały sfinansować zakup ciągnika siodłowego z naczepą.

Aga Cichy / fot. MORD

Jak oceniasz podwyżki opłat za egzaminy na prawo jazdy?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821