W Mościcach uruchomiono areszt śledczy dla kobiet. Powstanie też nowy pawilon dla recydywistów
access_time 2023-03-27 23:23:00
W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach uruchomiono areszt śledczy dla kobiet. W oficjalnym otwarciu jednostki, a także w podpisaniu umowy na budowę nowego pawilonu zakwaterowania dla osadzonych mężczyzn wziął udział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Areszt śledczy dla kobiet to efekt przebudowy dawnego pawilonu zakwaterowania osadzonych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

- Konieczność utworzenia aresztu podyktowana jest stale zwiększającą się populacją kobiet tymczasowo aresztowanych przyjmowanych do aresztów śledczych oraz wysokim stanem zaludnienia w oddziałach kobiecych. Inwestycja ta wynika również z braku możliwości zapewnienia, tylko przez jedną jednostkę penitencjarną okręgu krakowskiego, prawidłowej i skutecznej izolacji grup osób powiązanych tylko w jednym oddziale mieszkalnym dla kobiet mieszczącym się w Areszcie Śledczym w Krakowie - przekazał ppor. Tomasz Liszka, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Tarnowie.

Pojemność mościckiego aresztu dla kobiet to 52 miejsca. W budynku wyodrębniona została m.in. cela dwuosobowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która może również pełnić funkcję izby chorych oraz cela izolacyjna. Ponadto są 2 cele czteroosobowe, 9 cel trzyosobowych i siedem dwuosobowych. Pawilon jest wyposażony w takie pomieszczenia jak łaźnia, pomieszczenie do kontroli, pomieszczenie socjalne dla funkcjonariuszy, pomieszczenie do prowadzenia czynności procesowych, dyżurki wychowawcy i psychologa oraz funkcjonariusza oddziałowego.

Przebudowa pawilonu kosztowała 1,8 mln zł i pochodziła z budżetu państwa, natomiast przebudowa instalacji teletechnicznej oraz placów spacerowych wyniosła 900 tys. zł - Zakład Karny otrzymał te środki w ramach porozumienia podpisanego z Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W poniedziałek podpisano też umowę na budowę nowego pawilonu zakwaterowania osadzonych mężczyzn. Wartość tej inwestycji to 33 mln zł. Środki będą pochodzić z funduszy państwa w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025.

- Miasto jest centrum tego regionu, więc inwestycje powinny być tu realizowane. Również inwestycje związane z wymiarem sprawiedliwości. W Tarnowie znów będzie funkcjonował ośrodek kuratorski, a dzisiaj jesteśmy w miejscu nowej inwestycji w rozwój strony penitencjarnej wymiaru sprawiedliwości - mówił wiceminister Michał Woś.

Jak dodał, Oddział Zewnętrzny w Mościcach - ze względu na swoje położenie przy dużych zakładach przemysłowych - jest idealnym miejscem, żeby ułatwić realizację programu „Praca dla więźniów”.

 - Program „Praca dla więźniów” to nie tylko program resocjalizacji, nie tylko program, który spowodował, że 96 proc. osadzonych zdolnych do pracy pracuje, lecz także program finansowy, dzięki któremu polskie więziennictwo stawia kolejne kroki na drodze do samofinansowania - powiedział.

Pawilon zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnętrznym w Tarnowie-Mościcach będzie budynkiem o trzech kondygnacjach naziemnych. Znajdzie się w nim 56 cel czteroosobowych oraz cela dwuosobowa przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To pozwoli na łączne zakwaterowanie 226 osób. W ramach inwestycji przebudowana i unowocześniona zostanie kuchnia. Będą tam też m.in. dyżurka oddziałowych, pokoje wychowawcy i psychologa, pomieszczenie szatniowo - socjalne dla funkcjonariuszy, sanitariat dla funkcjonariuszy, świetlica oddziałowa, aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem do wydawania posiłków osadzonym, pralnia z suszarnią, pomieszczenie do kontroli osobistej, pomieszczenie do przechowywania depozytów, pomieszczenie do przeprowadzania rozmów przez Skype’a, łaźnia oddziałowa i palarnia. Budynek będzie wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób chorych, a konstrukcja dachu pozwoli na montaż paneli fotowoltaicznych. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.

A. Cichy / fot. T. Schenk

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821