Wroc do strony głównej Tarnów - Tarnow.net.pl
Przedszkole Pod Smerfem (2005-01-21 23:48:21)

Czy możecie sobie wyobrazić, że nagle koło was spacerują rządkiem, wesołe, roześmiane, ale bardzo grzeczne smerfy? Tak wyglądało moje pierwsze spotkanie z dziećmi z Przedszkola Integracyjnego Nr 18 w Tarnowie.Smerfy z przedszkola pojawiły się wiosną w Tarnowskim Teatrze, na Festiwalu Artystycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z nami”. Pojawiły się i odniosły wielki sukces. Było w nich tyle ciepła i piękna, że ujęły za serca wszystkich zgromadzonych w teatrze.

Pojawienie się dzieci w teatrze, było jednym z wielu, wielu efektów pracy pedagogicznej wychowawców tej placówki. Kiedy pojawiłam się w przedszkolu, zrozumiałam na czym polega ten sukces. To po prostu ciepłe miejsce na ziemi.

Ciepło, serdeczność do dzieci, prawdziwie domowa atmosfera, poparta wiedzą i najnowszymi zdobyczami pedagogiki, tak w wielkim skrócie mogłabym określić moje odczucia po jednodniowym pobycie razem z dziećmi i ich wychowawcami w przedszkolu pod Smerfem.

Co znaczy, ze przedszkole jest integracyjne? Cytuje za Panią Krystyną Srebro, wychowawczynią z przedszkola:

„Dlaczego Integracja?”

W społeczeństwie, w którym przyszło funkcjonować nam dorosłym, pokolenia dzieci zdrowych dojrzewały bez świadomości istnienia rówieśników z różnego rodzaju trudnościami w rozwoju. Dzieci, ograniczone w swych codziennych kontaktach do przebywania z rówieśnikami o podobnych możliwościach uczenia się do ich własnych, wyrastały w przeświadczeniu o normalności świata, w którym nie ma ludzi niepełnosprawnych. Widząc na ulicy osobę inna niż oni oglądały się z wielkim zaciekawieniem, czasem nawet z niechęcią, dezaprobatą.

Integracja jest nowym modelem oświaty. Realizacja na szczeblu edukacji początkowej daje największe efekty. Stanowi wielką szansę wychowania nowego pokolenia w inny sposób. Służy stworzeniu wszystkim dzieciom maksymalnie korzystnych warunków edukacyjnych, zmierzających do indywidualizacji. Dlatego postanowiliśmy stworzyć przedszkole integracyjne, w którym każde dziecko będzie traktowane indywidualnie. Jest to możliwe, gdyż grupy integracyjne są mało liczne. Każda liczy do 18 dzieci, w tym 4- 5 dzieci specjalnej troski. W każdym oddziale jest zatrudnione 5 osób: 3 nauczycieli w tym jeden wspomagający, pomoc wychowawcza, woźna. Jest więc czas i możliwość opieki indywidualnej dla każdego dziecka, począwszy od tego które wymaga pomocy do najzdolniejszych, którym stosuje się utrudnienia w zadaniach intelektualnych podczas zajęć.

W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci maja możliwość korzystania z sali gimnastyczno-rytmicznej i rehabilitacyjnej, wyposażonych w najnowszy sprzęt służący ćwiczeniom ogólnorozwojowym. Doskonale wyposażone sale do zajęć w różnorodne pomoce dydaktyczne pomagające stymulować rozwój intelektualny każdego dziecka. Liczne spektakle teatralne przyjeżdżających do placówki aktorów, corocznie organizowane wycieczki autokarowe, kontakt z ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Zbylitowskiej Górze intensyfikują rozwój społeczno-moralny dzieci.

Przedszkole integracyjne to szansa dla dzieci. Zdrowe, od początku swoich kontaktów z rówieśnikami będą uczyć się, wzrastać w społeczeństwie prawdziwym, bez zakłamań i obłudy. Wymagające specjalnej troski dostaną szansę na wyrównanie wielu swoich deficytów, poczują się zaakceptowane, co da im szansę na lepsze życie.”

W tej chwili do Przedszkola Nr 18 uczęszcza 16 dzieci specjalnej troski.

W przedszkolu integracyjnym pracuje logopeda Agnieszka Gryka-Lewandowska Prowadzi ona zajęcia indywidualne logopedyczne, ogólnorozwojowe z dziećmi. Swoja opieką stara się objąć wszystkie przedszkolaki, zarówno te niepełnosprawne (ucząc je języka poprzez budowanie podstawowych kompetencji – językowej, kulturowej, komunikacyjnej; pracując nad usprawnianiem ich wymowy, a także nauczając mowy w wypadku jej braku) jak i pozostałe dzieci, które wymagają pracy logopedycznej.

Fizjoterapeutka Mariola Bogacka-Brodzińska, zajmuje się usprawnianiem ruchowym dzieci niepełnosprawnych oaz prowadzi różne formy zajęć ruchowych w pełnych integracyjnych grupach. „W naszej palcówce przebywały dzieci z mózgowym porażeniem, zespołem Downa, rozszczepem kręgosłupa, rozszczepem podniebienia, niedosłyszące oraz z innymi problemami, a jednak każde z nich znalazło tu przyjaciół, nie czuło się odrzucone, otrzymało specjalistyczną pomoc.

Fizjoterapeuta prowadzi indywidualne zajęcia z tymi dziećmi, które mają pewne deficyty ruchowe W pełnych integracyjnych grupach, prowadzona jest korekcja wad postawy. Dodatkowo odbywają się zajęcia metodą W. Sherborne, nawiązującą do lat wczesnego dzieciństwa, do baraszkowania z kolegami i z opiekunem. W zajęcia te wplecione są zabawy interakcyjne K. Vopela, których celem jest wytworzenie więzi w grupie, samoakceptacja i akceptacja innych, nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Dzieci uczą się mówić o tym, co czują, uczą się przez doświadczenie. Entuzjazm dzieci idących na zajęcia i ich radosne twarze są odpowiednia motywacją do prowadzenia podobnych zajęć.

Przedszkole współpracuje z Poradnia Psychologiczną-Zawodową, Ośrodkiem Szkolno wychowawczy w Zbylitowskiej Górze Szkołą Podstawową Nr 11 i z VII Liceum Ogólnokształcącym. Ściśle współpracuje również z rodzicami dzieci poprzez kontakty indywidualne, zebrania, udział rodziców w zajęciach W. Sherborne, udział w wycieczkach, uroczystościach i zajęciach otwartych.

Dzieci brały udział w wycieczkach na Górę św. Marcina, dworzec kolejowy, rynek. Były w muzeum w ratuszu, straży pożarnej, salonie gier sportowych, parku. Zwiedziły Zoo w Krakowie, Kopalnie soli w Bochni, muzeum i pracownię lalek w Pilźnie i zakład ceramiczny w Łysej Górze.

Przedszkole wydaje własną gazetkę „Przedszkole pod Smerfem”, w której są malowanki dla dzieci, porady wychowawcze dla rodziców, cytaty z wypowiedzi dzieci, krzyżówki, propozycje zabaw i wierszyki.

Zdjęcia w przedszkolu wykonywałam razem z Kubą, który bardzo mi pomagał i ma zadatki na dobrego fotoreportera. Źle się czułam, gdy musiałam zabrać mu aparat. Może ktoś ma, już mu niepotrzebny aparat cyfrowy i chciałby podarować Kubie, by mógł, chociaż w ten sposób odnaleźć kontakt ze światem (Kuba jest dzieckiem autystycznym).

A to wypowiedzi dzieci z Przedszkola Nr 18 w Tarnowie, które znalazły się w gazetce „Przedszkole pod Smerfem”

„Opowiadała mi mama, że jak była mała to chodziła do przedszkola, babcia i dziadziu ją nosili, sama spała… Na zdjęciach jest ładna, tylko, że z długimi włosami. Trochę wariowała, ale była grzeczna. Teraz też jest grzeczna, tylko trochę krzyczy” Wiktoria 5 l.

„Kocham mamę serduszkiem … mama nie była mała. Nie mała tylko duża i lubiła kochać Pawełka”  Paweł 3 l.

„Mama była dzieckiem, ale bardzo dawno temu. Chyba była grzeczna i wyglądała inaczej.  Z inna twarzą, z długimi włosami i cała była mniejsza. Bawiła się chyba z koleżankami w lalki Barbie” Filip 6,5 r.

„Mama była dewcynkom. Była z włosami tlutsymi i tatimi calnymi. Lubiła misie. Nie mówiła mi, ale ja to wiem! Chyba była dzecna… tata, hehe, tez był z włosami, jak to tata, z odstającymi tloche, hehe… Samochodami się bawił. Sam to wszystko wiem!” Dominik l. 4

 
Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
Tarnów ul. Westerplatte 10
Tel. 0 14 623 12 30

Dyrektor Przedszkola mgr Ewa Olczykowska

Czas pracy przedszkola: 6.00 – 16.30

Kadra: 12 nauczycieli w tym fizjoterapeuta, logopeda, 2 pedagogów specjalnych, 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego. 12 osób administracja i obsługa.

Lokalizacja: Między blokami na ul. Westerplatte

Liczba pomieszczeń do dyspozycji dzieci: 8

Powierzchnia przedszkola: 1.014 m2

Wyposażenie przedszkola: 4 sale zabaw, gabinet logopedy, gabinet pedagogów specjalnych, sala rytmiczna, sala gimnastyczna z suchym basenem, 2 hole, kuchnia z zapleczem, pralnia, gabinet dyrektora, księgowego, intendenta, 3 pomieszczenia w których znajdują się szatnie dzieci, pokój nauczycielski.

Ogród: wokół przedszkola, wyposażony w sprzęty i urządzenia do zajęć i zabaw na powietrzu.

Ilość dzieci, która może być przyjęta do przedszkola: 80

Opłata za przedszkole: 67 zł stała

Opłata za wyżywienie: 3 zł dziennie

Informacje dotyczące wyżywienia: Jadłospisy opracowane po konsultacjach z rodzicami, w razie potrzeby odpowiednie diety.

Rozkład dnia

I. Schodzenie się dzieci do przedszkola od 6.00 do godz. 8.15 – w tym czasie trwa indywidualna realizacja zadań edukacyjnych i dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych, wspólne zabawy z udziałem nauczyciela oraz swobodne zabawy według zainteresowań dzieci, zabiegi higieniczne

II. Śniadanie:  8.15- 8.45

III. Zajęcia programowe od godz. 8.45godz. 11.30 – Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka (działania zespołowe, praca indywidualna), Zabawy swobodne i zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym i w Sali, poznawanie najbliższego otoczenia, wycieczki

IV. Obiad 11.30 do 12.00

V. Poobiedni relaks od godz. 12.00 do godz. 14.00 – Wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych – praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, propozycje dodatkowych zajęć dla chętnych dzieci.

VI. Podwieczorek 14.15 – 14.30

VII. Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi od godziny 14.30 do godziny 16.30 – Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

Inne możliwości pobytu dzieci w przedszkolu: 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej, bez odpłatności stałej i za żywienie dla dzieci 6-letnich, a dla pozostałych - w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

Zasady doboru dzieci do poszczególnych oddziałów: W zależności od wieku dziecka i życzeń rodziców.

Historia: Przedszkole funkcjonuje od 1994 roku. Od 1999 działa jako placówka integracyjna. Uczęszczają dzieci sprawne oraz dzieci specjalnej troski o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Rozwój tych dzieci wspierają zatrudnieni w przedszkolu specjaliści.

Oferta edukacyjna

Metody pracy z dziećmi – Czynne aktywizujące myślenie dzieci, pobudzające aktywność poznawczą i ruchową. Metody: W. Sherborne, K Vopel. Zajęcia i zabawy interakcyjne Ch. Knill – kontakt i komunikacja. Metoda Dobrego Staru – M. Bogdanowicz, Kinezjologia edukacyjna – P Dennison, elementy met. M. Montessoni, M. Frostig, Pollender, Lovassa. Terapia zajęciowa, muzykoterapia, gry i zabawy multimedialne w pracowni komputerowej.

Innowacje pedagogiczne: „Arcydzieło i ruch” – korelacja aktywności plastycznej i ruchowej dzieci. Adaptacja dziecka w przedszkolu. Program pracy z dziećmi w oddziałach integracyjnych. Indywidualne programy dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Proponowane dodatkowe zajęcia dla dzieci: rytmika, j. angielski, j. niemiecki, taniec towarzyski. Opłaty za zajęcia dodatkowe: 6 – 10 zł miesięcznie.

Organizacja wypoczynku:

Odpoczynek poobiedni: Dzieci 3-4 letnie – leżakowanie, 5-6 letnie słuchanie muzyki, bajek relaksacyjnych.

Pobyt na powietrzu: Wycieczki, spacery, gry i zabawy terenowe, gry zespołowe, 3, 3 razy w roku wycieczki wyjazdowe.

 
 
Galeria (106 fotografii)
Odwied� nowy serwis wiadomo�ci!
Powr�t na stron� g��wn�.
Zobacz wi�cej wiadomo�ci w tej kategorii.
Zobacz inne kategorie.
Artykuďż˝ przeczytano 20923 raz/y.


Skomentuj ten artykuďż˝:
  Redakcja nie bierze odpowiedzialnoďż˝ci za tre�� komentarzy internautďż˝w.
  Treďż˝ci zawierajďż˝ce sformuďż˝owania obraďż˝liwe lub wulgaryzmy bďż˝dďż˝ usuwane.


Tw�j pseudonimmiś
to chomik, wiewiórka -czy sowa??
:-)
kaja
artykuł troche prze-koloryzowany, owszem p.Olczykowska oddana dzieciom aco do reszty kadry mam sporo watpliwości... radze więcej uczucia wkładać w prace z dziecmi.
monia
Przedszkole uczy samodzielności, daje poczucie bezpieczeństwa. Dziecko z radoscia spędza tam każdy dzień. Rozpacza kiedy z powodu choroby musi pozostać w domu.

P.S
Do Kaji
"Zły ptak, który wałsne gniazdo kala"
Człowiek odważny rozwiązuje problemy w miejscu ich powstania.
nick
Przedszkole o wysokim poziomie.Działania nauczycieli prowadzone są z dużym wyczuciem i delikatnością.Dziecisą tutaj ważne ,każdy sięz nimi liczy i wciąż ich przybywa- czego dowodem jest utworzony kolejny oddział.
ruda
Nie wyobrażam sobie mojego dziecka w innym przedszkolu .To tutaj znalazłam zrozumienie i pomoc, a moja córka radość i bezpieczeństwo. Serdecznie polecam.
ewa-nauczycielka
kto nie wykonuje tego zawodu nie moze nas oceniac -uwierzcie ten zawod trzeba kochac a wam kolezanki zycze satysfakcji znam was jestescie wspaniale!!!!!!!
ruda2
jestescie super
martita
Bardzo ładny artykuł. i przedszkole cudowne.chciałabym w nim pracować.jestem studentką III roku pedagogiki. pozdrawiam!!!
viki
przedszkole i kadra pedagogiczna jest o.k.
zyga
To mi się podoba tak powinno przedstawiać
się każde przedszkole w Polsce,żeby było
wiadomo co i za ile+fotki,cóż więcej trzeba.Jeszcze trochę miejsca na reklamę.
Tak trzymać pozdrawiam Panią Dyrektor Piotr.
Zapraszam na swoje strony:
www.przedszkole.bloog.pl
www.przedszkolaki.bloog.pl
www.zygaryn.bloog.pl
www.step2zygaryn.bloog.pl - realizowany.
mini
ja posyłam córke od dwóch lat i jestem barbzo zadowolona z przedszkola i kadry nauczycielskiej!!!wszystkim polecam to przedszkole
anka
Moje dziecko chodzi do tego przedszkola juz trzeci rok i mam nadzieje ze drugie dziecko tez sie dostanie w tym roku.Panie są wspaniałe.Chciałabym móc pracowac w takim miejscu. Pozdrawiam wszystki panie z przedszkola


Tarnow.net.pl  |   Kontakt  |   Reklama
Tarnow.net.pl - Dobre strony Tarnowa (c) Integra 2003-2015. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą redakcji.
Kontakt z redakcją | Czcionka strony : zwykła / duża  ^TOP^

0.0685